Jak działają promocje bankowe?

Dla każdego banku klient stanowi wartość priorytetową. Dlatego instytucje finansowe pragną coraz mocniej rozszerzać ich bazę. Klient korzystający z kampanii i produktów finansowych oferowanych przez bank pomnaża jego finanse. Aby instytucja finansowa mogła zachęcić kontrahenta do związania się z nią umową, wprowadza na rynek promocje bankowe. Należy jednak pamiętać, że niosą one ze sobą również negatywne konsekwencje, a przede wszystkim wymagają wykonania określonych działań. Przy gospodarowaniu swoimi finansami konieczne jest dobre zaznajomienie się ze sposobami działań promocji bankowych. Zdobyta wiedza pozwoli ustrzec się przed kłopotami finansowymi, a odpowiednie i umiejętne wykorzystywanie promocji bankowych pozwoli pomnażać swój kapitał.

Czym jest promocja bankowa?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć w jednoznaczny sposób, ponieważ instytucje finansowe oferują bardzo zróżnicowane promocje bankowe. Zdefiniować można je jako zbiór bonusów oraz premii, jakie usługobiorca otrzymuje od banku za dokonanie konkretnych operacji finansowych lub wybranie produktów oferowanych przez bank.

szcześliwy biznes

Nie można traktować promocji bankowych jako formę prezentu, ponieważ ich powstanie warunkują działania obu stron umowy. Dokument ten jest podstawowym źródłem prawa regulującym zbiór wzajemnych praw i obowiązków, jakie powstają pomiędzy bankiem a klientem. Podczas podejmowania decyzji o podpisaniu umowy bankowej wykazać należy się daleko idącą rozwagą i spokojem, to cechy, które są szczególnie wskazane podczas podejmowania działań o charakterze finansowym. Przedmiotem sprawy są pieniądze potencjalnego klienta, które stanowią podstawę jego funkcjonowania w codziennym życiu. Dobrą praktyką jest korzystanie z pomocy doświadczonych w tej dziedzinie doradców finansowych bądź prawników, którzy fachowym okiem przeanalizuję wszystkie aspekty umowy i pomogą podjąć najbardziej racjonalną ekonomicznie decyzję. Promocje bankowe są świetną bonifikatą za partycypowanie w systemie produktów finansowych danego banku, jednak tylko wtedy gdy posiada się pełną wiedzę na temat obowiązków nakładanych na klienta przez bank.

szczęśliwa

Podstawowe warianty promocji bankowych

Coraz bardziej rozpowszechnioną formą promocji bankowych są wydawane klientom karty podarunkowe i vouchery, które wykorzystywać można we wskazanych przez bank sklepach i organizacjach. Z reguły dedykowane są klientom, którzy posiadają już indywidualne konto bankowe i korzystają z innych funkcjonalności oferowanych przez bank. Po spełnieniu wymaganych warunków usługobiorca posiada możliwość dokonywania płatności za pomocą kart podarunkowych. Niektóre banki starają się w jak największym stopniu zróżnicować swoje promocje, dlatego mogą przybierać one formę przedmiotów i artykułów. Występują w formie materialnej jak również w postaci zapisu cyfrowego. Dedykowane programy do zarządzania firmą, programy antywirusowe czy dostęp do serwisów biurowych stanowią bardzo zachęcającą ofertę.

biuro

Kolejną niezwykle popularną formą promocji bankowych są premię pieniężne. Zdecydowana większość reklam bankowych spotykanych w telewizji bądź internecie odnosi się właśnie do niej, ponieważ stanowi formę nagrody za założenie konta bankowego lub lokaty w danej instytucji finansowej. Po spełnieniu tego warunku bank jest zobowiązany do tego, aby na indywidualne konto kontrahenta przelać wskazaną w umowie kwotę pieniędzy. Zdarzają się również takie sytuacje, w których sam fakt założenia konta jest niewystarczający, a konieczne będzie podjęcie dalszych działań. Wymienić można tu na przykład prowadzenie aktywnego konta bankowego przez określoną ilość czasu lub dokonywanie stałych wpłat na rachunek bankowy, coraz popularniejszą formą warunkującą premię pieniężną staje się wymóg korzystania z kart płatniczych oferowanych przez bank. Wystąpienie konkretnych warunków jest kwestią indywidualną, wymienione są w umowie zawartej pomiędzy podmiotami. Z omawianą promocją często powiązana jest usługa cash back, dzięki której część pieniędzy wydanych na zakupy wraca na konto klienta.